Praktiske oplysninger

Vandretur

Bro over Holme Å

Teltet slås op på en primitiv teltplads

Der er mange gode fiskesteder på ruten

Man kan vandre 10 til 25 km om dagen afhængig af deltagernes kondition. På store dele af strækningen er det kun muligt og tilladt at færdes på stien til fods. Mellem Bække og Varde må hunde ikke medtages, da der på strækningen er en del hegninger med græssende dyr, der skal passeres.

Private lodsejere har frivilligt stillet arealerne til rådighed. Færdsel om vinteren/foråret vil kræve gummistøvler på visse strækninger og enkelte strækninger kan være ufremkommelige på grund af høj vandstand i ådalene.

På strækningen mellem Vejle og Bække er det muligt at cykle.

På strækningen mellem Broeng og Bordrup ved Hobugt (se kort 2) skal man være forsigtig, når der er meldinger om stormflod.

Overnatning

På vandreruten er der primitive teltpladser, hvor man kan overnatte én eller to nætter. Der er adgang til vand, das og bålplads. Enkelte steder koster det et mindre beløb pr. overnatning, de øvrige er gratis. Teltpladserne må kun benyttes af vandrere, pladserne nord for Karlsgårde Sø og ved Janderup Kirke dog også af kanosejlere.

Se desuden: www.teltpladser.dk, www.udinaturen.dk og overnatning i Varde Kommune

Fiskeri 

Der er gode muligheder for at fiske, både i Varde Å, Holme Å og Vejle Å. Det er dog nødvendigt med både et landsdækkende fisketegn og et lokalt fisketegn, der skal købes undervejs. Spørg turistbureauer og købmænd. Ved kystfiskeri er det nok med det landsdækkende fisketegn.

Se desuden: www.dagkort.dk og www.fisketegn.dk

Transport

Besøgende i bil kan bruge de viste p-pladser. Oplysning om offentlig transport kan findes på www.rejseplanen.dk.

Indkøb

På vejen er der rig mulighed for at købe ind i små og større byer langs ruten.

Kontaktpersoner

Hvis der opleves problemer med ruten, kan man man fortælle om problemet til: Varde Kommune, Mette B. Johnsen, mbjo@varde.dk, tlf. 7994 7486 og Bente Hansen, benlh@vejle.dk, tlf. 7681 2474