På tværs af Jylland

Sådan så der måske ud ved isranden i Jylland under istiden? 3D-computermodel/Naturplan

På Kyst til Kyst Stien kommer man gennem varierede landskaber og afvekslende natur. Flade og brede ådale overtages af kuperede landskaber i smalle ådale på vejen fra vest mod øst.

Herlighederne er skabt under den sidste istid for ca. 16.000 år siden. Dengang nåede isranden til egnen mellem Bække og Hovborg. Foran isen lå et tundralandskab, hvor man blandt andet kunne møde mammuter.

Flad ådal ved den nederste del af Varde

Kuperet landskab i Vejle Ådal. Foto: Ole Malling

Flade dale

Fra isens rand strømmede store smeltevandsfloder mod vest. Grus og sand fra floderne dannede de flade ådale mod vest.

Mellem ådalene ligger her de såkaldte bakkeøer. De stammer fra forrige istid, for ca. 140.000 år siden.

Under isen

Mod øst skubbede isen frem og tilbage og skabte nye bakker og dale. Isen skiftevis rykkede frem og trak sig tilbage og efterlod herved et kuperet landskab. Det er det landskab, man kan se i store dele af Vejle Ådal.