Kulturhistorie

Fortidsminder

Skibssætning ved Klebæk Høje

På Kyst til Kyst Stien kommer man forbi mange levn fra fortiden. En del steder er bakkerne langs ådalen prydet af spredte gravhøje. Disse høje er oftest fra bronzealderen. Ved Bække ligger Klebæk Høje, der består af 2 bronzealderhøje omgivet af en skibssætning fra vikingetiden. Tæt ved stien, længere mod øst ved Egtved, i en bronzealderhøj er fundet resterne af en kvinde med velbevaret tøj: Egtvedpigen.

Udover skibssætningen ved Klebæk Høje kan man langs stien møde andre minder fra vikingetiden. Ved Bække Kirke, står en runesten med en inskription, der daterer sig til år 960. I Vejle Ådal har man fundet resterne af en bro fra 900-tallet - Ravningbroen - der var en 760 m lang bro, som gik over Vejle Ådal.

I Vejle Ådal findes velbevarede levn fra jernalderen. Troldborg Ring er således det bedst bevarede anlæg vi har fra jernalderen. Borgen er opført år 100-200 e.Kr. og har været benyttet ind til 400 tallet e.Kr. I ådalen er også fundet et velbevaret moselig fra jernalderen.

Kirker

Janderup Kirke

Turen går forbi mange spændende kirker, de fleste romanske, bygget i det 12. til 13. århundrede. Det drejer sig bl.a. om Ål, Billum, Janderup, Varde, Bække og Skibet Kirke. I Ål og Skibet Kirke kan man se enestående kalkmalerier.

På vejen kommer man også forbi kirker af nyere dato, således i Hovborg, hvor den korsformede kirke blev bygget i 1895.

Større byer

Torvet i Varde

Varde ligger ved et vadested. Her krydsede Drivvejen Varde Å, og herfra kunne varer nemt fragtes ud gennem åen. Større skibe lagde til længere nede ad åen ved Janderup, mens små pramme stod for transporten op til Varde. Varde blev købstad i 1442, men er omtalt fra ca. 1100.

Selvom Vejle blev købstad i 1327 var det en lille by helt frem til midten af 1800-tallet. Efter anlæggelse af en ny havn og jernbane kom der gang i udviklingen, og Vejle blev en virksom industriby.

Jernbanen

Ved Bindeballe Købmandsgård kan man se den gamle station fra Vejle-Vandelbanen og et par gamle togvogne

I slutningen af 1800-tallet og den første halvdel af 1900-tallet var jernbanen den vigtigste transportform til lands. Nogle af de mindre byer langs ruten er, eller har været, stationsbyer, det drejer sig bl.a. om Oksby, Tofterup og Egtved. De skylder jernbanen en stor del af deres vækst.

En del af Kyst til Kyst Stien, mellem Bindeballe og Vejle, forløber langs en tidligere jernbanestrækning. Her var jernbane indtil 1957. En model af banen kan ses i udstillingen ved Ravningbroen.

Vandkraft

Karlsgårdeværket

Karlsgårdeværkets beliggenhed ved den vestlige del af Karlsgårde Sø

Vandkraft var tidligere en vigtig energikilde, både for de industrier, der udnyttede vandkraften direkte og for vandkraftværker. Langs Kyst til Kyst Stien ses flere levn fra tidligere tiders vandkraft, og et vandkraftværk, ved Varde, er stadig i drift.

Karlsgårdeværket - Danmarks 2. største vandkraftværk - drives af vandet i Karlsgårde Sø. Søen får i dag sit vand fra Holme Å Kanal og et par mindre vandløb. Karlsgårdeværket har i dag kun en lille elproduktion til museumsdrift.

Også ved Vejle Å er vandkraften blevet brugt flittigt. Ved både Vingsted og Haraldskær fandtes vandkraftværker der er nedlagt i nyere tid. Ikke mindre end 35 møller producerede strøm langs Vejle Å i 1800-tallet.