Kort 11. Ravning - Skibet

Kyst til Kyst Stien
Seværdighed Vandrehjem
Anden vandrerute
Teltplads
Shelter

Kort til udskrift


Vejle Ådal set fra luften mod vest ved Ravning

Fra Ravning går stien nord for Vejle Å til Vingsted. Herfra går man et stykke syd for åen, langs skove og enge, inden man krydser åen igen. Turen går videre forbi Haraldskær Fabrik og Haraldskær. Ved Skibet går stien op til hovedvejen, som den følger mod øst.

Seværdigheder

1. Troldborg Ring

Nord for Ravning-broen rejser tilflugtsborgen Troldborg Ring sig strategisk på kanten af ådalen ved Ravning. Ringborgen ligger hævet 70 meter over ådalen på et bakkefremspring med et meget brat fald ned mod engen. Ingen anden dansk oldtidsborg har haft en tilsvarende dramatisk beliggenhed. Borgen er omgivet af en vold, og mod landsiden er der tillige en voldgrav. Troldborg Ring er det bedst bevarede anlæg fra jernalderen. Borgen er opført år 100-200 e.Kr. og har været benyttet ind til 400 tallet e.Kr.

2. Ravningbroen og Ravning Station

Udsigt over ådalen fra Ravningboen

Kopi af Ravningbroens begyndelse

Fra både nord og syd skærer hulveje sig ind i de stejle skrænter ned mod Ravning Enge. Netop hvor hulvejene ender, begynder det 760 meter lange broanlæg, som Harald Blåtand i 979/80 lod opføre tværs over Vejle Ådal. Broen har ind til 1950-erne ligget upåagtet hen i engbunden. Men i forbindelse med dræningen af engene begyndte pælene fra det mægtige brobyggeri at dukke op. Broen er i dag overdækket med en jordvold og der er lavet en kopi af broens ender på stedet. En udstilling på Ravning Station fortæller om udgravningerne og broens historie.

Folder om Ravningbroen

3. Vork Bakker og Fjeldene

Udsigt over Vejle Ådal ved Vork. Foto: Ole malling.

Mellem landsbyerne Vork og Ødsted findes et meget dramatisk landskab. På en afsats midt mellem dalbund og plateau ligger en mosaik af småskove, stejle overdrev, søer og moseområder. I læ af bakker og træer skabes næsten subtropiske forhold på de solbeskinnede skråninger. Vork Bakker var for hundrede år siden et samfund med 50 gårde og huse spredt rundt i bakkerne. Mange familier var fattige, og først i midten af 1970-erne kom der elektricitet i de sidste hjem. Kun et enkelt heltidslandbrug har overlevet. I stedet er der indrettet kursusejendomme, spejderlejre og lystejendomme. Små grusveje er stadig eneste adgang til at opleve områdets særpræg.

4. Vingsted

Vingstedcentret i Vejle Ådal

Mange sportslige præstationer, sved og ømme muskler er det blevet til i Vingsted siden amtets Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening holdt sin årsfest her tilbage i år 1900. Stedets centrale beliggenhed og den nyetablerede jernbane var sikkert medvirkende til at valget faldt på Vingsted. I 1936 opkøbte amtsforeningen ca.10 tdr. land engjord, som blev omdannet til gymnastikestrade, boldbaner og friluftsbad. Herefter voksede aktiviteter og faciliteter støt. Restaurant, sportshaller, skydebaner og kursusfløj med værelser og undervisningslokaler skød op og skabte gradvist Vingstedcentret. Centrets mange aktiviteter, Vingsted Skydebaner, DGI’s nye hovedkontor og et nyt vejanlæg betyder, at Vingsted også ved indgangen til det 3. årtusinde er det vigtigste overgangssted over Vejle Ådal.

5. Vingsted Historiske Værksted

Jernalderlandsbyen

En unik oplevelse af Jernaldermiljøet kan fås ved en tur rundt i Vingsted historiske værksted. Midt i det enestående landskab mellem Vingsted Sø og Vejle Å, ligger en samling rekonstruerede gårde og huse, der levendegør landsbymiljøet fra ældre jernalder. Jernaldermiljøet er hovedsageligt et undervisningstilbud til grundskoler, gymnasier, tekniske skoler, højskoler og andre uddannelsesinstitutioner. Hvert år besøger omkring 5500 skoleelever stedet. Der er åbent for besøgende året rundt.

6. Dronningens Mose

Dronning Gunhild

I 1835 fandt man et moselig ved Haraldskær. Liget blev bragt til sygehuset og undersøgt. Kvinden stod jo ikke til at redde, men historien om, at det var den sporløst forsvundne Dronning Gunhild fra vikingetiden, der nu var dukket op, fik masser af liv. Nationalmuseets undersøgelser viste imidlertid, at den fundne kvinde var en ganske almindelig kvinde fra 490 f.Kr. Måske har hun forbrudt sig mod samtidens regler og love, i hvert fald er hun henrettet og fastgjort med trækroge i bunden af mosen. "Dronning Gunhild" ligger i Sct. Nicolai Kirke i Vejle og kan ses her.

7. Haraldskær Fabrik

En mindre del af Vejle Å er genslynget ved Haraldskær

Haraldskær Fabrik fra 1741 har haft glæde af vandkraften til fremstilling af kobbervarer, leer og søm. Senere lavede man træmasse og papir. Efter en brand i 1922 stoppede papirproduktionen og fabrikken blev siden omdannet til kraftstation under Bredsten elektricitetsværk. Bygningerne kan stadig genkendes ved åen, hvor kommunevejen krydser.

Syd for Haraldskær Fabrik har et større vandløbs-restaureringsprojekt igen skabt fri passage for ørreder i Vejle Å.

8. Haraldskær Hovedgård

Haraldskær Hovedgård og Avlsgård

Hovedgården, der ligger på et voldsted tæt på Vejle Å, har siden 1434 været i en række fornemme slægters eje, heriblandt storkøbmanden, Gerhard De Lichtenberg, fra 1751-54. I dag ejes Haraldskær Hovedgård af boligselskaberne og drives som kursusejendom.

Ladegården (tidligere avlsgård) ligger 300 m vest for hovedbygningen, på den modsatte side af vejen og ejes af Vejle Kommune. Til gården hører 100 ha. skov og 100 ha. agerjord, eng og mose. I nordfløjen er en tidligere beboelse indrettet som ”skovhytte”– Kærhuset. Det er et hus som institutioner, skoler og grønne foreninger kan bruge som udgangspunkt for ture i naturen.

Ved Haraldskær er Vejle å genslynget på en mindre strækning.

9. Skibet Kirke

Oven for Haraldskær Hovedgård ligger Skibet Kirke. Kirken er bygget i frådsten og har romansk kirkeskib og -kor. I koret, bag alteret, er der flere fine kalkmalerier fra ca. år 1200, bl.a. en rytterfrise og et billede af Lazarus, der opvækkes af de døde.

Links til turfoldere

Vandreruten Vejle-Bække og Cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal. Folder om Bindeballestien.

Vingsted-Vork Bakker - Ravning. Folder.

Folder om Ravningbroen.

Kyst til Kyst Stien

Link til film

Film om Vejle Ådal

Hør hvordan Vejle Ådal blev dannet af isen under sidste istid