Kort 10. Tågelund - Tørskind

Kyst til Kyst Stien
Seværdighed Campingplads
Anden vandrerute
Teltplads P-plads

Kort til udskrift


Stien går ned til Egtved Ådal ved Nybjerg Mølle og fortsætter mod nord til Bindeballe Købmandsgård. Herfra går stien mod øst over Vejle Å, som her kaldes Tingkærvad Å. Herefter følger ruten Vejle Ådal nord for åen, hvor man går mellem skove og bakker indtil man kommer til Ravningbroen. På denne del af Kyst til Kyst Stien findes mange forslag til afstikkere, hvor man kan gå på afmærkede stier ind i et af Danmarks smukkeste ådalslandskaber.

Seværdigheder

1. Tågelund plantage

Afmærket let vandretur på 3 km, gennem skov og lyngklædte bakker.

2. Nybjerg Mølle-fredningen

En stor del af Vejle Ådal omkring Nybjerg Mølle er fredet. Herfra udgår flere afmærkede vandrestier. Målrettet naturpleje som græsning og fældning af træer vedligeholder det åbne landskab med enge og overdrev.

3. Egtvedpigen

Udstillingshuset ved Egtved Storhøj

Under arbejdet med at fjerne resterne af en gravhøj på Egtved Holt stødte gårdejer Peter Platz en februardag i 1921 på en kraftig tilhugget egestamme. Egekisten viste sig at indeholde en fantastisk velbevaret ung pige fra bronzealderen. Hun var klædt i en bluse af brun uld og et skørt af flettede brune uld-snore. På hvert håndled havde hun en bronzering, og under blusen lå et stort bæltespænde af bronze. Egtvedpigen har været 160 cm høj, og er død i en alder af 16-18 år, sandsynligvis i året 1370 f.Kr. Fældningstidspunktet for træet, som kisten er lavet af, er fastslået til dette år. På fundstedet findes den rekonstruerede Egtved Storhøj og et lille udstillingshus, hvor der bl.a. er en kopi af egetræskisten, som Egtvedpigen er gravlagt i.

Udstillingens åbningstider

4. Turbinesøen

Afmærket vandretur på 3,5 km. Turen går gennem krat, skov, sø, mose og hestegræssede enge i Egtved Ådal. Ved Turbinesøen blev i en årrække produceret strøm. I sommeren 1994 blev opstemningen fjernet, og der er nu fri passage for fisk.

5. Bindeballe købmandsgård og station

Bindeballe Købmandsgård

Bindeballe Købmandsgård er grundlagt i 1897 som blandet landhandel. Samme år blev jernbanen fra Vejle til Vandel indviet. Købmandsgården er stadig i fuld drift i de originale bygninger, som en gammeldags blandet landhandel med personlig betjening. Bag de gamle trædiske fra 1897 kan købes specialiteter som Bindeballe Bjesker, bitter, brændevin, diverse kolonialvare m.m. I Købmandsgården findes også Danmarks største købmandsmuseum, med en udstilling af gamle varer, skilte, inventar m.m. Samlingen rummer mere end 3.500 forskellige ting. De ældste er mere end 100 år.

Vandelbanen blev nedlagt i 1957 og Bindeballe station fungerer i dag som et lille Vandelbanemuseum. Billetkontor og ventesal er rekonstrueret med mange originale effekter. Sammen med købmandsgården står stationen nu som et vidnesbyrd om privatbanens tid. Sten blev lagt på sten i håb om at skabe levedygtige stationsbyer. Nogle steder gik det godt. Andre steder, som i Bindeballe, er der nu fred og ro til at opleve historiens vingesus.

Baneområdet fungerer som primitiv teltplads, så du kan slå teltet op mellem togvognene. Opholdsrum og køkken i stationen kan bruges af teltliggere og andre besøgende, og i stationens gamle retirader findes bad og toilet. Henvend dig i Bindeballe Købmandsgård inden du slår teltet op. Kun almindelige telte må benyttes, og overnatning må kun ske i 1-2 døgn.

Bindeballestien er anlagt i det gamle jernbanespor mellem Bindeballe og Vejle. Kyst til Kyst Stien følger det gamle jernbanetrace på den resterende del af ruten til Vejle.

Folder om Bindeballe station

6. Fortvad Bjerg

Afmærket vandretur på 3,5 km. Turen går på tværs af Vejle Å, og der fås en særdeles flot udsigt over Ådalen med enge, overdrev og græssende dyr.

7. Runkenbjerg og Sønderkær

Udsigt fra Runkenbjerg

Udsigt til Runkenbjerg

På toppen af Runkenbjerg får du en unik udsigt over Vejle Ådal. Tag en afstikker fra Bindeballestien og følg den afmærkede sti, der fører op over Runkenbjerg, som er en lang smal bakkekam der ligger midt ude i Vejle Ådal. I geologisk forstand er Runkenbjerg en falsk bakke. Den er blevet liggende tilbage, som en rest jord mellem alle de eroderende ismasser, der har dannet Vejle Ådals brede profil.

I engene ved Sønderkær har vore forfædre trådt deres stier. Her har været en vrimmel af liv - og lyden af flintesmedens slag har skåret gennem luften. I en periode under stenalderen var Sønderkær et af de tættest befolkede områder i Danmark. Jægere og fiskere har hentet størstedelen af deres føde i dette naturens righoldige spisekammer.

8. Landskabsskulpturer i Tørskind

"Tørskindmanden" - en skulptur af Robert Jacobsen

Tørskindmanden i vinterdragt. Foto: Peer Hoegsberg

Hvor Bindeballestien krydser Tørskindvej kan det anbefales at tage en afstikker til Tørskind grusgrav, der ligger 2 km syd for Bindeballestien.

På kanten af det istidens ådalslandskab ved Tørskind, er der i en periode udvundet sand og grus. I takt med øget bevidsthed om forgængelige naturværdier ophørte grusgravningen. I dag formidler grusgraven ved rum og skulpturer, de mægtige kræfter der har virket til ådalens dannelse. Billedhuggeren Robert Jacobsen og hans elev, franskmanden Jean Clareboudt, har her skabt store landskabsskulpturer i samklang med grusgravens rum. Nyere tids kunst og landskab smelter sammen i en helhed i Tørskind Grusgrav.

9. Troldborg Ring

Nord for Ravning-broen ligger tilflugtsborgen Troldborg Ring, strategisk på kanten af ådalen ved Ravning. Ringborgen ligger hævet 70 meter over ådalen på et bakkefremspring med et meget brat fald ned mod engen. Ingen anden dansk oldtidsborg har haft en tilsvarende dramatisk beliggenhed. Borgen er omgivet af en vold, og mod landsiden er der tillige en voldgrav. Troldborg Ring er det bedst bevarede anlæg fra jernalderen. Borgen er opført år 100-200 e.Kr. og har været benyttet ind til 400 tallet e.Kr.

10. Ravningbroen og Ravning Station

Udsigt over ådalen fra Ravningboen

Kopi af Ravningbroens begyndelse

Fra både nord og syd skærer hulveje sig ind i de stejle skrænter ned mod Ravning Enge. Netop hvor hulvejene ender, begynder det 760 meter lange broanlæg, som Harald Blåtand i 979/80 lod opføre tværs over Vejle Ådal. Broen har ind til 1950-erne ligget upåagtet hen i engbunden. Men i forbindelse med dræningen af engene begyndte pælene fra det mægtige brobyggeri at dukke op. Broen er i dag overdækket med en jordvold og der er lavet en kopi af broens ender på stedet. En udstilling på Ravning Station fortæller om udgravningerne og broens historie.

Folder om Ravningbroen

Links til turfoldere

Vandreruten Vejle-Bække og Cykelruten Bindeballestien i Vejle Ådal. Folder om Bindeballestien.

Tørskind. Folder om Vejle og Egtved Ådale.

Vingsted-Vork Bakker - Ravning. Folder.

Folder om Bindeballe station

Folder om Ravningbroen

Kyst til Kyst Stien

Link til film

Film om Vejle Ådal

Hør hvordan Vejle Ådal blev dannet af isen under sidste istid