Kort 9. Bække - Vester Torsted

Kyst til Kyst Stien
Seværdighed Turistinformation
Anden vandrerute
Teltplads P-plads

Kort til udskrift


Stien går forbi Gispel mose, hvor Holme Å udspringer. Derefter kommer man forbi Klebæk Høje, hvor ruten tager en afstikker til Bække. Stien fortsætter mod nordøst gennem agerland og plantager, til dels langs Hærvejen, inden den drejer mod øst ved Nordbæk Plantage.

Seværdigheder

1. Klebæk Høje

Skibssætning og gravhøj ved Klebæk

Lidt nord for Bække ligger et interessant oldtidsminde. For ca. 3000 år siden, i bronzealderen, blev der her anlagt 2 gravhøje, der senere i vikingetiden blev udvidet med en 45 m lang skibssætning. I stævnen af skibssætningen står en runesten fra 900-tallet med indskriften "Revne og Tobbe gjorde disse kumler efter deres moder Vibrog". Skibssætningen krydses af hjulspor, der vidner om, at Hærvejen senere har haft sit forløb her.

2. Bække Kirke med Runesten

Foran Bække Kirke står en runesten

Bække kirke er en 800 år gammel romansk kirke. Prøv om du kan finde de to hoveder, der er udhugget i kirkens sokkel! Foran kirken står en runesten, der blev fundet i kirkegårdsdiget i 1807. Stenen er dateret til 925, men det vides ikke, hvor den oprindeligt stod. Stenens runer siger: "Tue Ravnsunge og Funden og Gnyble, de tre gjorde Thyres høj".

3. Hamborggårdstenen

Et par kilometer nord for Bække ligger en vandreblok på 50 tons. Stenen stammer fra Ålandsøerne, og er vandret hertil med isen for 15.000 år siden. Sagnet siger at Harald Blåtand var i færd med at slæbe stenen til Jelling, da han fik at vide at hans søn Svend Tveskæg havde gjort oprør, og derfor lod den ligge.

4. Hærvejen

Før bilerne og jernbanen gik Jyllands hovedvej langs vandskellet op gennem halvøen. Hærvejen bestod dengang af ydmyge grus- og hulveje. Der var ikke kun én vej – et netværk af mindre veje dannede tilsammen det, vi i dag kalder Hærvejen. Den befolkedes af handlende i oksekærrer, studedrivere med deres dyr og fromme pilgrimme. Hulvejsspor langs hærvejsstrøget vidner i dag om denne færdsel. I ufredstider var den hærenes naturlige marchvej – heraf navnet.

Læs mere om Hærvejen

Links til turfoldere

Kyst til Kyst Stien

Hærvejen