Kort 7. Hesselho - Hovborg

Kyst til Kyst Stien
Teltplads P-plads
Seværdighed
Campingplads    

Kort til udskrift


Stien følger Holme Ådal gennem Baldersbæk Plantage. Herefter følger en strækning med smukke engområder, inden stien passerer Hovborg.

Seværdigheder

1. Treherredsstenen

Treherredsstenen

Villa Baldersbæk

Lige ved åbredden neden for Baldersbæk står en sten med 3 ansigter. Stenen er rejst i 1912 af Holger Petersen, på det sted hvor 3 herreder støder sammen. Herreder var tidligere en militær inddeling af landet (hær-red). På treherredsstenen er afbildet 3 mænd, der har betydet meget for egnen og den såkaldte plantagesag: E. M. Dalgas, som vender mod Slaugs Herred, Kromand J.C. Sørensen, som vender mod Skads Herred, og Skovrider I. C. Sørensen, som vender mod Malt Herred. Under hvert hoved er angivet hvilke plantager, der findes i herrederne og hvornår de er anlagt. Stenen er lavet af billedhuggeren Anders Bundgaard.

2. Villa Baldersbæk

Grosserer Holger Petersen investerede både penge og energi på tilplantningen af heden omkring Hovborg. Han fik gjort velhavende folk i København interesserede i sagen og i 1891 købte han en forfalden hedegård og 625 tønder land jord. Her anlagde han Baldersbæk Plantage og byggede den imponerende Villa Baldersbæk. Indkørslen til villaen er prydet med en række sandstensskulpturer,
der oprindelig sad på børsbygningen i København.

3. Hovborg Naturudstilling

Hovborg Naturudstilling

Lige vest for Hovborg ligger et lille hus med en udstilling om egnen omkring Hovborg.

Udstillingen fortæller historier fra området - fra gletchere til agerland og fra hosekræmmere til Dalgas - og til de nuværende beboere i Hovborg.

Der er modeller af buer og pile, som de første jægere på egnen brugte til at jage vildt med, og af oldtidens økser, der blev brugt til at rydde skovene, da agerbruget blev indført. Man kan træne sit naturkendskab før turen på stierne ved at studere udstoppede fugle og dyr, og ved at gætte fodspor, eller se på planter, bær og kogler. Den særligt interesserede kan bladre i en stor kortbog med en mængde oplysninger om egnen før og nu.

På husets bagvæg findes et stort maleri, hvor du kan følge tiden fra sidste istid og frem til nutidens Hovborg. Maleriet er lavet af Lars Ringgaard. Der er med andre ord mulighed for at få viden om, hvad en tur langs Holme Å kan byde på.

Udstillingen er meget velegnet til et besøg for familier, skoler og foreninger. Uden for huset er der et grønt område med god plads til at lege, og der er borde og bænke til frokosten.

Udstillingen er åben hver dag fra kl. 6.00 til 22.00.

Links til turfoldere

Kyst til Kyst Stien

Ta' på tur langs Holme Å ved Hovborg. Folder, der beskriver 3 ture i Holme Ådal ved Hovborg.