Kort 6. Hostrup - Tofterup

Kyst til Kyst Stien
Teltplads P-plads
Seværdighed        

Kort til udskrift


Stien følger Holme Å på sydsiden af ådalen, hvor man kommer forbi Abild Hede. Herefter fører stien over åen og man følger åen på nordsiden til Tofterup. Her ligger Vester Starup Kirke smukt ned til åen. Lige efter Tofterup går stien igen over åen. Her kan man også gå langs nordsiden af åen.

1. Vester Starup Kirke

På tur ved Holme Å med Vester Starup Kirke i baggrunden

Starup Kirke er en lille landsbykirke smukt beliggende på en lille banke i engene syd for Holme Å. Kor og skib er fra romansk tid ca. 1200 bygget af granitkvadre og marksten. Omkring år 1500 opførtes tårnet. Efter en storm i 1850, blev tårnet genopbygget til sin nuværende form. Et tidligere våbenhus på kirkens nordside blev ved samme lejlighed revet ned, i stedet blev tårnets nederste del indrettet til våbenhus med adgang fra kirkens nordside. I kirken findes en meget imponerende altertavle fra ca. 1520.

I forbindelse med Starup Kirke har der ifølge gamle overleveringer været en helligkilde, kaldet S. Syllatzes Kilde, hvortil syge og krøblinger valfartede i middelalderen. Kilden har i mange år forgæves været eftersøgt, men i år 2000 stødte man i forbindelse med et dræningsarbejde tilfældigt på kilden. Der er nu etableret en trappe, så man kan gå ned og se nærmere på kilden.

Links til turfoldere

Kyst til Kyst Stien

Hovborgfolder