Kort 2. Ho Bugt - Tarphage

Kyst til Kyst Stien
Teltplads
P-plads
Anden vandrerute
Campingplads Pas på ved stormflodsmelding
Seværdighed
Vandrehjem  

Kort til udskrift


Stien går gennem Oksby og Bordrup Kliplantage, og fortsætter ud over engene ved Ho Bugt. Ved Tarp kan man tage et smut ned til Tarphage Bro, inden turen fortsætter mod øst.

På strækningen mellem Broeng og Bordrup ved Hobugt skal man være forsigtig, når der er meldinger om stormflod.

Seværdigheder

1. Ulfslo

Gennem århundreder har man i Vestjylland kæmpet med sand flugt. Sandet kunne dæmpes med lyng, og ved at plante marehalm og hjælme. De første nåletræer til at tage af for vinden blev plantet i 1856 ved Ulfslo i Bordrup Klitplantage. Her er rejst en sten over plantøren, som foretog den første beplantning. Trapper fører op på to højdepunkter, hvorfra der er en fin udsigt, og man kan få et indtryk af Danmarks største parabelklit.

Udsigtstårnet ved Ho Bugt

2. Udsigtstårnet ved Ho Bugt

Udsigtstårnet ved Ho bugt er under renovering i 2010. Der vil blive adgang til tårnet igen i 2011.

3. Ravmuseet i Oksbøl

Udstillingen belyser alle aspekter ved ravet - fra naturhistorien med dannelsen og indeslutninger af plantedele eller insekter - over geologien med lejringsforhold og ravtyper til kulturhistorien, der vises kronologisk. Forhistorisk tid repræsenteres ved rige gravgaver fra stenalderen, få ravfund fra bronzealderen og en del jernalderperler af forskellig udformning.
Se mere på www.vardemuseum.dk/RAV1.htm

Ål Kirke

Varde Å. Foto: Xenia Salomonsen

4. Ål Kirke

I den nordlige del af Oksbøl ligger Ål Kirke, der er en romansk kirke. Den har meget fine kalkmalerier, bl.a. er der en enestående rytterfrise. Kirken er bl.a. bygget af tufsten, der er en vulkansk bjergart, der blev indført fra Rhinområdet.

5. Tarphage Bro

Fra broen er der god udsigt over landskabet ved Varde Å’s udløb. Tarphage broen blev åbnet i 1940. Før den tid skete den vestlige passage over Varde Å med to både og en pram til dyr og vogne.

 

Links til turfoldere

Kyst til Kyst Stien