Dyreliv

Kronhjort

Ræv

Odder

Klitplantagens kæmper

I klitplantagerne mellem Blåvand og Oksbøl er der en stor bestand af krondyr - danmarks største landpattedyr. Om foråret kan man se flokke af hinder og kalve, og om efteråret kan man høre hjortenes brøl og se hannerne kæmpe. Man kan også være heldig at se krondyr i plantagerne langs Holme Å. Men for at se dem, skal man begge steder færdes stille og forsigtigt, og morgen og aften er de bedste tidspunkter.

Ræven

Hold øje med rævegrave langs ådalenes skrænter! Ræven selv ser man dog sjældent – men i de tidlige morgentimer kan rævemor være på vej tilbage til de utålmodigt ventende unger.

Odder

Efter at være gået tilbage var odderen i 1980'erne næsten forsvundet fra hele området. Men i løbet af 1990'erne kom den tilbage i Varde Å-systemet, og her er den atter blevet ret udbredt, ligesom den er dukket op enkelte steder ved Vejle Å. Odderen er sky, og om dagen gemmer den sig mest under brinker og mellem buskads. Den lever især af fisk, som den fanger ved at jagte dem under vandet.

Sommerfugle

Blåfugl

Butsnudet frø

På uopdyrkede steder med mange blomster kan der vrimle med sommefugle, især når det er varmt. Lavt over engens græs og hedens lyng flyver ofte en lille blå sommerfugl – blåfuglen. Når den sidder i en blomst, kan man se dens grå underside, der er fyldt med små sorte og orange pletter.

Frøer

I det tidlige forår lægger den butsnudede frø sine æg i oversvømmede enge og sumpe langs vandløbene. I sommertiden – når haletudserne forvandles og går på land – vrimler det med små frøer i engen.

Hugorm

Hugormen

Hugormen ser man mest, når den tager solbad på åbne skråninger og heder. Når den jager, strejfer den ofte ud i enge og moser, hvor den tager mus og frøer. Hugormen er fredet – og fredelig, hvis man ikke generer den.

Fisk i vandløbene

Bækørred

Bækørreden er med sine gyldne farver med mørkrøde pletter en af vore smukkeste fisk. Den lever hele sit liv i strømmende vand, og er almindelig både i Holme Å og Vejle Å. Havørreden er den samme art som bækørreden - men den vandrer i havet, hvor den vokser sig stor i den rigelige føde langs kysten. Når den går op i åen for at gyde er den sølvblank. Den findes både i Varde og Vejle Å.

Ligesom havørreden går laksen i havet for at vokse sig stor. Den vandrer helt til Nordatlanten, hvor den lever af rejer og småfisk. Når den kommer tilbage til vandløbet for at gyde, holder den op med at æde. I Varde Å er der en oprindelig laksestamme, som man i de senere år har hjulpet med udsætninger foretaget med æg fra åens egne fisk.